BÔNG TAI NGHE EARBUDS ( 5 CẶP )

  • Thay thế cho tai nghe bị mất miếng đệm
  • Phù hợp với hầu hết tai nghe earbud với đường kính 13-18mm
  • Mềm, bền và thoải mái

1,500,000.00 900,000.00

Quantity